Перфектен за аптеки.
QuickScan LITE QW2400 на DATALOGIC е скенер от типа “имиджър”, специално създаден за посрещане на нуждите на търговците на дребно, като аптеки, дрогерии и малки обекти за продажба на дребно. Лек, ергономичен и устойчив, четеца улеснява сканирането чрез вградена система за осветяване и прицелване, представляваща бяла светлина със синя точка, посочваща желания баркод. Обратната визуална сигнализация за успешен прочит Green Spot ускорява и облекчава работата на оператора. Освен баркодовете от опаковките, предимство на скенера е и прочитането на баркодове от екрана на мобилно устройство.

Устройството се предлага с USB интерфейсен кабел и стандартната гаранция от 5 години.

За повече информация посетете страницата на производителя Datalogic.

Възможността да сканира 2D кодове, прави предлаганото устройство идеално за посрещане и покриване на изискванията на Европейската Директива за фалшивите лекарства 2011/62/ЕС и допълващите актове 2016/16. В двумерните (2D) баркодове на опаковките на лекарствата са закодирани уникалния номер на продукта, серийния номер, партидата и срока на годност. Информацията се верифицира чрез изпращане към Европейски център и Национални системи (БСВЛ за България). Целта на системата за верифициране и проследяемост е предотвратяване на навлизането на фалшиви лекарства в аптечната мрежа и достигането им до крайните потребители и пациенти.