Подходящ за работа в аптеки.

Ръчния скенер на ZEBRA DS2208 е разработен специално за малки търговски обекти. Благодарение на способността му да чете линейни и двумерни баркодове, той е особено подходящ за продажбата на ледкарства и козметика. Разполага със звукова и светлинна сигнализация за успешен прочит и декодиране.

DS2208 се предлага в комплект с интерфейсен кабел (USB) и 5 години гаранция.
Подробна информация за продукта можете да намерите на сайта на ZEBRA.

Възможността да сканира 2D кодове, прави предлаганото устройство идеално за посрещане и покриване на изискванията на Европейската Директива за фалшивите лекарства 2011/62/ЕС и допълващите актове 2016/16.В двумерните (2D) баркодове на опаковките на лекарствата са закодирани уникалния номер на продукта, серийния номер, партидата и срока на годност. Информацията се верифицира чрез изпращане към Европейски център и Национални системи (БСВЛ за България). Целта на системата за верифициране и проследяемост е предотвратяване на навлизането на фалшиви лекарства в аптечната мрежа и достигането им до крайните потребители и пациенти.