Скенер за аптеки. 

Voyager 1450g на Honeywell предлага функционалността на скенер, четящ както линейни, така и двумерни 2D баркодове. Устройството е способно да сканира баркодове на опаковки, хартия, билети, а също и такива от екрана на мобилни устройства. 

Voyager 1450g се предлага в комплект с интерфейсен USB кабел и 5 години гаранция от производителя.

Допълнителна информация можете да откриете на интернет страницата на Honeywell.

Възможността да сканира 2D кодове, прави предлаганото устройство идеално за посрещане и покриване на изискванията на Европейската Директива за фалшивите лекарства 2011/62/ЕС и допълващите актове 2016/16. В двумерните (2D) баркодове на опаковките на лекарствата са закодирани уникалния номер на продукта, серийния номер, партидата и срока на годност. Информацията се верифицира чрез изпращане към Европейски център и Национални системи (БСВЛ за България). Целта на системата за верифициране и проследяемост е предотвратяване на навлизането на фалшиви лекарства в аптечната мрежа и достигането им до крайните потребители и пациенти.